Posted on

آژانس رفاه

تاکسی تلفنی رفاه( شبانه روزی)

*به مشترکینی که بیشترین سرویس را استفاده نموده اند

تخفیف ویژه داده می شود.

*هر ۴ سرویس ۱ سرویس رایگان در طول روز

*هر ۹ سرویس ۱ یرویس رایگان در طول ماه 

تلفن شرکتی: ۲۴۴۱۸     شهری: ۰۷۷۳۳۸۲۶۴۳۳

مدیریت : بامیان ۰۹۱۷۲۷۳۰۸۳۰

آدرس: جزیره خارگ -منطقه شرکت نفت -جنب فروشگاه شماره ۲

 

  • آژانس رفاه