نوشته شده در

آژانس فرودگاه

اولین تاکسی سرویس کامپیوتری خارگ

*انجام سرویس دهی بطور شبانه روزی

*انجام کلیه سرویس ها از ساعت ۲ بامداد تا ۵ صبح

*صبح در مسیر بیمارستان خلیج فارس به تمام نقاط جزیره و برعکس بصورت رایگان انجام میشود.

*ارایه سرویس های خدماتی برای مشترکین ثابت بطور رایگان

*با اولین درخواست وثبت کد اشتراک یک سرویس رایگان جایزه بگیرید.*

شرکتی: ۲۵۰۹۹

شهری: ۰۷۷۳۳۸۲۶۵۲۱- ۰۷۷۳۳۸۲۶۵۶۴

*۲۰درصد تخفیف ویژه مشترکین ثابت 

*هر ۱۰ سرویس ۲ سرویس داخلی رایگان 

*تماس جهت انتقادات وپیشنهادات : ۰۹۱۷۶۲۸۱۵۴۱

مدیریت : هاشمی