نوشته شده در

تورچ مکسی۴۰۰۰

تورج مکسی ۴۰۰۰

مناسب براي انواع جوشکاري سنگين صنعتي
تورچ آب خنک ماکسي ۴۰۰۰
استفاده آسان با قابليت انعطاف‌پذيري بالا به دليل طراحي مناسب و استفاده از مواد اوليه با کيفيت عالي
طراحي مطابق تورچ‌هاي ماکسي Trafimet ايتاليا
طراحي و تست طبق استانداردهاي اروپايي