نوشته شده در

سبد دو کیلویی مرغ کشتاری

سبد حمل مرغ معروف به دو کیلویی

 

کد ۱۱۳۸   ابعاد  ۲۵×۴۰×۶۱   وزن ۲۰۰۰ گرم

تولید شده از مواد درجه یک به شرط نشکن بودن

شرکت شایان اعتماد

چگینی ۰۹۱۲۰۳۵۶۶۰۷

  • 1138 sb
  • سبد مرغ
  • 1138 sepidmakian
  • 1138 js