نوشته شده در

گالری صبا

صنیایع دستی و گالری صبا

*بهترین سوغات جزیره خارگ

*بهترین صنایع دستی جزیره خارگ

*سفارشات پذیرفته می شود.

تماس:۰۷۷۳۳۸۲۳۱۱۲

موبایل:۰۹۱۷۵۵۲۷۹۰۴

آدرس: جزیره خارگ – میدان امام(ره) -پاساژ سعیدی

  • صنایع دستی