نوشته شده در

تاکسی تلفنی همشهری

تاکسی تلفنی همشهری

تماس:۰۷۷۳۳۸۲۳۱۰۱-۳۳۸۲۳۱۰۲-۳۳۸۲۳۲۱۱

موبایل:۰۹۱۷۸۷۱۴۹۱۷

مدیریت: خدادادی

آدرس: جزیره خارگ -خیابان امام(ره) -روبروی بانک ملت سابق 

  • تاکسی تلفنی
نوشته شده در

آژانس رفاه

تاکسی تلفنی رفاه( شبانه روزی)

*به مشترکینی که بیشترین سرویس را استفاده نموده اند

تخفیف ویژه داده می شود.

*هر ۴ سرویس ۱ سرویس رایگان در طول روز

*هر ۹ سرویس ۱ یرویس رایگان در طول ماه 

تلفن شرکتی: ۲۴۴۱۸     شهری: ۰۷۷۳۳۸۲۶۴۳۳

مدیریت : بامیان ۰۹۱۷۲۷۳۰۸۳۰

آدرس: جزیره خارگ -منطقه شرکت نفت -جنب فروشگاه شماره ۲

 

  • آژانس رفاه
نوشته شده در

آژانس فرودگاه

اولین تاکسی سرویس کامپیوتری خارگ

*انجام سرویس دهی بطور شبانه روزی

*انجام کلیه سرویس ها از ساعت ۲ بامداد تا ۵ صبح

*صبح در مسیر بیمارستان خلیج فارس به تمام نقاط جزیره و برعکس بصورت رایگان انجام میشود.

*ارایه سرویس های خدماتی برای مشترکین ثابت بطور رایگان

*با اولین درخواست وثبت کد اشتراک یک سرویس رایگان جایزه بگیرید.*

شرکتی: ۲۵۰۹۹

شهری: ۰۷۷۳۳۸۲۶۵۲۱- ۰۷۷۳۳۸۲۶۵۶۴

*۲۰درصد تخفیف ویژه مشترکین ثابت 

*هر ۱۰ سرویس ۲ سرویس داخلی رایگان 

*تماس جهت انتقادات وپیشنهادات : ۰۹۱۷۶۲۸۱۵۴۱

مدیریت : هاشمی