نوشته شده در

دفتر فنی ومهندسی طراحان صنعت ومعدن

دفتر فنی ومهندسی طراحان صنعت ومعدن

*ارائه فرصتهای سرمایه گذاری در استان

*تهیه طرحهای سرمایه گذاری وکسب وکار

*مشاوره و اطلاع رسانی خدمات کارآفرینی

تماس:۰۷۷۳۳۴۴۶۸۷۷

موبایل:۰۹۱۷۱۷۱۷۷۹۲(اسماعیل مرحمتی)

آدرس:بوشهر-بهمنی -خیابان شهید ماهینی -میدان رفاه

  • دفتر فنی ومهندسی