نوشته شده در

پیتزا دوبل

پیتزا دوبل

*یکی بخر دوتا ببر

*قیمت ۱۷۰۰۰۰ریال

*نوشابه + پیک رایگان

تماس:۰۷۷۳۳۸۲۵۲۳۵

آدرس: جزیره خارگ -منطقه شرکت نفت -روبروی سینما صدف

  • پیتزا دوبل